Ontslag advocaat Nijmegen

Mag mijn werkgever mij ontslaan? Vraag het aan een advocaat Nijmegen

Ben je bang dat je binnenkort ontslagen wordt en zoek je een advocaat Nijmegen? Volgens het ontslagrecht mag een werkgever je alleen ontslaan als daar een geldige reden voor is. Een advocaat in Nijmegen kan je bijstaan als je bent ontslagen en je werkgever hier geen redelijke grond voor heeft.

Wat zijn geldige redenen voor ontslag?

Er zijn redenen waarbij het bij ontslag niet zo veel zin heeft om een advocaat Nijmegen in de arm te nemen. Dit is het geval als er geen andere mogelijkheid is en je werkgever je geen ander werk kan aanbieden. Vaak komt het voor dat een bedrijf in financieel zwaar weer verkeert en veel mensen moet laten gaan (bedrijfseconomische redenen), of omdat ze een reorganisatie of sluiting door voeren. Functioneer je slecht of ben je niet geschikt voor het werk? Ook dan mag je uiteindelijk ontslagen worden, maar alleen als je een waarschuwing en de tijd hebt gekregen om je functioneren te verbeteren. Ontslag op staande voet kan voorkomen bij onbehoorlijk gedrag. Dit zijn dan ook heftige gedragingen: je bent bijvoorbeeld nalatig, komt dronken op het werk, steelt, houd je niet aan de geheimhoudingsplicht of bedreigt collega's.

Wanneer heb ik een advocaat Nijmegen nodig?

Naast bovenstaande geldige redenen zijn er ook redenen waarom je werkgever je niet mag ontslaan. Zo is afwezigheid niet altijd een geldige reden. Als je bijvoorbeeld op zondag niet wil werken, de dienstplicht moet vervullen in je land van herkomst, of als je nog geen 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, mag je niet ontslagen worden. Ook niet als je zwanger of met bevallingsverlof bent of ouderschapsverlof wil opnemen. Daarnaast zijn er nog tal van andere redenen die geen reden mogen zijn voor ontslag: ontslag op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of handicap wordt gezien als discriminatie, en ook lidmaatschap van een vakbond, politieke organisatie of ondernemingsraad mag geen reden zijn. Ben je ontslagen op grond van een van deze niet-legitieme redenen? Dan is het aan te raden om een advocaat bij ontslag van Advocatenkantoren.nl in de arm te nemen. Deze kan ervoor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt en dat alles volgens de regels verloopt. Zo word je misschien herplaatst of krijg je een financiële vergoeding.